Företagande på Söder

Företagande, Tips

Behovet av mer personal

Det är inte alltid lätt att hitta personal, speciellt inte om det är akut. Att dessutom hitta kunnig personal är extra knepigt. För att sköta rekryteringen smidigt kan ni ta hjälp av experter och därmed spara enormt med tid och resurser. Det går också att ta kurser i rekrytering för att lättare sköta det själv.

Hitta rätt person vid rekrytering

Flera branscher har svårigheter att hitta personal som passar till arbetsuppgifterna. Det råder stor brist inom många branscher på kunnig personal. Speciellt inom servicebranschen är det svårt att hitta personal som blir långvariga på arbetsplatsen men även andra branscher har problem.

För att vara säker på att du anställer rätt person kan det vara bra att hålla koll på röda flaggor redan vid rekryteringstillfället. Det är dock alltid inte det lättaste att se dem direkt, ibland är personen redan anställd då problem börjar uppstå. Intervjuer är alltid ett effektivt sätt att se hur personen är i verkligheten. Många är nämligen bra på papper men helt annorlunda när de väl sitter framför dig.

Att överdriva sin kompetens på sitt CV är också ett problem inom rekrytering. För vissa tjänster kan det bli ett problem då arbetet väl börjar.