Företagande på Söder

Företagande

Rekrytering

Oavsett vilka kriterier som används kan rekryteringen till företaget lätt bli till en alltför utdragen process. En väl genomtänkt strategi bör alltså användas för att snarast möjligt lyckas anställa den personal som behövs inom firman.

Nytt jobb

Rätt person på rätt plats

Det är mycket viktigt att ha rätt person på rätt plats. Rätt person hjälper till att optimera företaget och hjälper hela teamet att prestera bättre medan en person som inte sitter på rätt plats kan dra ned hela teamkänslan och därmed teamets prestationer. För att få tips om hur du kan hitta rätt person till rätt plats och på så vis optimera ditt företag kan du kolla in vår artikel som heter just ”Optimera ditt företag”.

Genom internet

På arbetsmarknaden i dagens samhälle är det mycket väsentligt att för en ökad konkurrens hitta de bästa kandidaterna till de lediga platserna inom företaget. Sökandet kan genomföras med hjälp av hederliga Arbetsförmedlingen eller nya platser som till exempel Facebook och LinkedIn.

Den traditionella rekryteringen innebär normalt sett att först annonseras det, sedan inväntas det svar från personer som själva söker en tjänst på ett aktivt sätt. Denna typ av rekrytering har på den senaste tiden blivit mer sällsynt.

Headhunting däremot används när man som rekryterare söker en specifik kompetens som endast ett fåtal personer innehar eller för att bana väg för möjliga kontrakt på andra företag för att sälja in ditt företag eller dina tjänster.

Rekryteringsarbete

Nuförtiden har det så kallade rekryteringsarbetet genomgått en hel del förändringar då de administrativa momenten i processen nästan i sin helhet hanteras elektroniskt. Detta underlättar och gör processen klart snabbare.

Det finns mängder av webbtjänster för att annonsera och hantera ett större antal CV:n. Personliga system finns numera på de flesta företag och organisationer dessa erbjuder stöd för att all vidare behandling av de olika kandidaterna.

Rekryteringsprocessen når sin ände när alla nya anställda och medarbetare har blivit introducerade på sina respektive nya arbetsplatser och inga fler lediga platser finns att tillgå på något av företagets alla olika avdelningar.