Företagande på Söder

Tips

Stöd vid företagsstart

Ta dig tid att undersöka vilken typ av stöd du kan få vid din företagsstart. Om du är arbetslös har du goda möjligheter att få stöd från bland annat arbetsförmedlingen.

Det finns flera olika typer av stöd som du kan vara berättigad till vid nyföretagande. Men det är bra att skriva ned sin affärsplan redan innan man träffar de olika aktörerna. På så sätt ger du ett seriösare intryck och förbättrar dina chanser till bidrag.

Dessa ger nyföretagarstöd:

Arbetsförmedlingen: Här kan du ansöka om starta eget bidrag. Vilket är en mindre ersättning som är tänkt att täcka dina personliga utgifter under företagsstarten. Som mest kan man få ersättning i sex månader. Arbetsförmedlingen kan även ge dig goda råd och nyföretagarkurser.

Nyföretagarcentrum: Ger kostnadsfri rådgivning. De kan bland annat hjälpa dig med din affärsideé, marknadsföring eller budget. Nyföretagarcentrum erbjuder även ett mentorprogram, där du har möjligheten att få en egen mentor. Det finns många fördelar med att ha en mentor. Du får tillgång till rådgivning från en erfaren företagare, hjälp att knyta affärskontakter genom mentorns nätverk och inspiration.

Almi: Erbjuder rådgivning och mentor. Här kan du även ansöka om företagslån om du har problem med att få lån från banken eller ansöka om microlån, ifall du behöver låna en mindre summa. De har även en webbutbildning för nyföretagare där du kan utveckla din affärsplan eller pröva din affärsidé

Länsstyrelsen och Jordbruksverket: Kan ge stöd för företagande inom vissa stödområden eller vid uppstart av trädgårds-, jordbruks- eller renskötselföretag.

Glöm inte resurserna som du har runikring dig. Bolla ideér med familj och vänner. Kanske så har du en granne som gärna delar med sig av sina erfarenheter som företagare.