Företagande på Söder

Tips

Bli entreprenör

Många är det som har en dröm om att någon gång göra något av sina kreativa idéer, driva ett företag, uppfinna något – och så vidare. Men är egentligen definitionen av entreprenörskap – och hur lyckas man?

Lyckas som entreprenör

Allmänt om Entreprenörskap

Nationalekonomen Joseph Schumpeter definierade entreprenörskap som kreativ förstörelse. Den första tanken när man läser den definitionen kanske är ”det var nog felstavat, borde det inte ha stått kreativ förströelse?”. Men det är faktiskt förstörelse som åsyftas. Det detta innebär är att man genom tekniska och ekonomiska landvinningar skapar ett paradigmskifte, där de metoder och verktyg man använder, byts ut mot nya. Ett bra exempel är bytet från brevskickande till att använda e-post.

Entreprenörskap brukar det också kallas när man håller på och startar upp och driver företag. Förverkliga en idé och en dröm. För de flesta startar denna resa med en enskild firma som utgångspunkt och sedan är det trial and error som kommer göra dig framgångsrik. Men det finns givetvis bra råd för att undvika vanliga fallgropar och hur man ska bära sig åt. Så innan du kör igång, lär dig mer om entreprenörskap på www.startaforetag.nu.

Hur man lyckas som entreprenör

Det första steget att bli entreprenör är som sagt att ha en idé och att köra igång med sitt skapande – men sedan då, hur går man vidare och blir framgångsrik?

Att bli framgångsrik beror givetvis på vad man själv avser som framgång, om det är rikedom, upptäcka något nytt eller revolutionera ett område med nya metoder eller verktyg. Men för att nå dit du vill finns en del verktyg att använda sig av. Entreprenören Dennis Westerberg har på sin hemsida gett råd om några punkter man initialt kan gå igenom. De ser ut ungefär såhär:

  1. Bestäm dig för vad det är du vill göra och uppnå med detta.
  2. Ta reda på någon som redan har kommit dit du vill vara – fråga denne hur man gör för att komma dit.
  3. Ta till dig svaret och lyssna noggrant. Gör sedan likadant och börja direkt!

Som en extra punkt till detta så tycker vi att du kan lägga till  – gör likt och sedan bättre. Strävan ska givetvis vara att göra något ännu bättre än förebilden. Det som också är viktigt när du ska lyckas som entreprenör är att du gör det du verkligen brinner för och älskar. Drivkraften måste vara stor, och när hobby och arbete är samma sak – då kommer du att orka lägga ner den tid som krävs.