Företagande på Söder

Tips

Börja med tillverkning

Tänker du starta ett företag som sysslar med tillverkning? Arbete inom produktionsindustrin kräver att man har koll på många saker. Det är viktigt att se till att de maskiner som används i tillverkningsprocessen kommer att används på rätt sätt i produktionen för att företaget ska vara så lönsamt så möjligt. Effektivitet är A och O i tillverkningsindustrin!

Det är viktigt att se till att arbetet löper så smidigt så möjligt och att flaskhalsar i produktionen elimineras. Plötsliga maskinstopp med tidskrävande utredning som följd kostar mycket pengar för ditt företag. Det kan vara bra att ta hjälp av någon som är kunnig när du vill veta vad du kan göra för att maximera produktionseffektiviteten i ditt företag. Ibland är det svårt att se skogen för alla träden och då är det bra att rådfråga en expert som kan ge ett oberoende utifrånperspektiv.

Axxos är ett företag som har drygt 30-års erfarenhet av produktuppföljning, effektivisering av maskinutnyttjande och konkreta lösningar för förbättringsarbete. Axxos OEE är ett system som Axxos utformat för att kunna samla in produktionsdata från de olika maskinerna i en fabrik.

När du installerar Axxos OEE på ditt företag så får du på ett enkelt sätt information om maskinernas status och om de problem som eventuellt kan uppkomma. Genom att sådan viktig information blir synlig för både de som jobbar på tillverkningsgolvet och i företagsledningen blir det mycket enklare att snabbt lösa de problem som upptäcks. Därmed maximeras effektiviteten i produktionen samtidigt som dina medarbetare slipper den onödiga stress som kommer av att saker inte fungerar som de ska. Axxos OEE sparar mycket tid som du kan lägga på annat!

Det är även mycket viktigt att se till att man har ett tillförlitligt system för underhåll av maskinerna. Det faller ofta på operatörerna av maskinerna att även ansvara för enklare underhållsarbeten. Detta kan till exempel vara saker som kontroll av olja och grundläggande rengöring. Problemet kan dock vara att dessa typer av underhåll sällan följs upp då det fortfarande är vanligt att sådana arbeten rapporteras i pappersform.

Som tur är finns det idag datorbaserade system man kan skaffa som håller koll på dessa saker. De kan påminna om kommande underhåll och använder sig av detaljerade digitala checklistor så att operatörerna inte missar viktiga delar av underhållet. Historiken över tidigare gjorda underhåll kan även lätt sparas och göras lättillgängligt för alla som behöver inspektera dessa. Dessa kan även inkludera att meddelanden automatiskt skickas via e-post till ansvariga om underhållet inte har utförts när det skulle göras.