Företagande på Söder

Tips

Starta en fysisk butik

Om du går i tankar på att öppna en liten butik så har du en hel mängd arbete framför dig. En riktig, fysisk butik kräver inte bara en butikslokal, utan en hel del som även ska finnas i lokalen till skillnad från en webbshop. Inte minst är det redskap för att hantera kontanter.

Kassa

 

Lagstiftningen är tuff, och det går idag inte som på den gamla lanthandelns vis att ha en liten låda med pengarna huller om buller. Du måste idag ha någon form av apparat som registrerar in- och utflöde av kontanter i din rörelse. Du måste också kunna skriva ut kvitton i systemet.

Det finns två system för att redovisa kontantflödet i din rörelse, kassaregister och PC-kassasystem. Kassaregistret är vad man i dagligt tal kanske kallar kassaapparat. De finns små och stora sådana, och de håller reda på pengarna och skriver ut kvitton.

Det andra systemet som kallas PC-kassasystem baseras på en PC som du kanske redan har. Det är i sitt enklaste utförande en programvara och en kvittoskrivare som du kopplar till din PC via en USB-port. Sedan vill du kanske komplettera med en kassalåda och streckkodläsare. Fördelen med PC-kassasystemet är att du kan koppla andra system för lagerhållning och redovisning till ditt kassasystem, exempelvis bokföringsprogrammet SPCS.

Du behöver säkert en hel del till saker förutom kvittorullar och liknande. Kanske vill du ha ett säkerhetsskåp att förvara kontanter i eller ett större skåp så att även. Bokföringen får plats. En fördel med butikskassa.com är att de har samlat det mesta på en och samma webbsida. Det är bara att börja planera.

Att tänka på säkerheten är något som alla företagare måste tänka på, back-up rutiner på datorer, hur förvarar jag fysiska dokument och hur hanterar jag dagskassorna. Till en början kanske du själv eller någon anställd går med dagkassorna till banken men efter ett tag så kanske du bör anlita ett tillförlitligt företag inom den branschen som sköter detta åt dig och ditt företag.

Skaffa ett bra säkerhetsskåp där du kan förvara viktiga dokument så att ingen obehörig kommer åt dessa, det kan även vara bra att införskaffa en dokumentförstörare som säkerställer att dokument förstörs på rätt sätt än att bara slänga dessa i pappersinsamlingen och du inte vet vilka eller vem som kan läsa dina viktiga dokument.