Företagande på Söder

Företagande

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande är något som är på uppgång. För ett par hundra år sedan var det männen som var företagarna, männen som stod för arbete och kvinnan som skötte hemmet. Idag finns det många framgångsrika kvinnliga företagare, på många ledande positioner i landet. Något som vi ser som väldigt positivt.

Kvinnlig företagareÄr du kvinnlig företagare och vill ha lite extra råd och stöd finns idag ett program på tillväxtverket, ett program som anser att främja kvinnligt företagande och skapa en tillväxt i av kvinnor i det svenska näringslivet. Programmet syftar till att hjälpa både kvinnor som vill utveckla sitt företag och kvinnor som är i startgroparna att starta upp ett företag. Perfekt för dig som vill ha lite extra hjälp på vägen att lyckas med ditt företagande.

Kvinnorna behövs i näringslivet, kvinnorna har mycket att tillföra och det är god till att höja dem ytterligare för att få samma villkor, samma lön och samma chanser i arbetslivet som männen. Ett jämställt näringsliv är ett näringsliv som utvecklas och växer.