Företagande på Söder

Företagande, Tips

Första hjälpen på din arbetsplats

Det är mycket viktigt med en första hjälp låda på alla arbetsplatser. Det kan också löna sig att ha flera, hur många det är, beror ju på hur stor arbetsplatsen är. Därtill om det finns flera utrymmen, behöver det finnas en första hjälp låda nära till hand var du än befinner dig.

Lägg en beställning redan idag så att du har första hjälpen uppdaterad om en olycka skulle hända.

Bra saker att ha i första hjälp lådan

Första hjälpen lådor finns i olika storlekar och med olika innehåll. Det är alltid bra att det finns tryckförband och blodstoppare i första hjälp lådan. Därtill är det också bra med bland annat ögondusch, brännskadekompresser och räddningsfilt. Viktigt är det också förstås med plåster i olika storlekar, sax, desinfektionsmedel och olika värkmediciner.

Utbildade inom första hjälp

Alla arbetsplatser bör ha någon som har kunskap i första hjälpen. Alla på arbetsplatsen bör också veta var första hjälp lådan eller lådorna finns. De bör också veta vad de ska göra om det händer en olycka. Till exempel om det börjar brinna måste alla veta var de ska gå. Så det måste definitivt finnas en plan för agerande vid olika olyckor.