Företagande på Söder

Företagande, Tips

Utmaningar vid rekrytering

Rekrytering är naturligt del av företagande. Men oavsett hur många gånger man går igenom processen kan det fortfarande vara utmanande. Och frågan om man verkligen väljer rätt personer är något alla ha behövt kämpa med. Att möta utmaningen direkt är dock ofta det bästa sättet att hantera den.

Titta noga på rollen

För att veta vilken typ av person man faktiskt söker måste man veta så mycket om rollen som möjligt. Analysera därför detta tidigt så det klart och tydligt framgår vilka kvalifikationer som krävs och vad som kan ge mervärde. Detta är ett arbete man bör göra oavsett om det är en helt ny position på företaget eller en ersättning av en existerande roll.

Formulera en tydlig annons

Men även om man har full förståelse för vad jobbet innebär spelar det föga roll om man inte kan kommunicera detta i jobbannonsen. Många finner detta vara en utmaning, speciellt första gången man gör det. Men med några handfasta tips kan detta bli ett betydligt enklare jobb. Se bara till att få någon att korrekturläsa slutresultatet innan annonsen läggs upp.

Våga testa kandidaterna

Normalt sett går kandidater vidare i processen genom intervjuer. Men det finns även ett värde i att prova dem ytterligare. Vissa jobb kan exempelvis tjäna stort på att göra arbetsprov för att bedöma en viss egenskap. Men det finns även de som tagit fram tester av olika slag för att ge en mer komplett bild av kandidaten. Om man känner att man kan tjäna på någon av dessa eller andra metoder ska man inte dra sig för att använda dem också.

Planera intervjuerna

Intervjun är dock något som alltid borde finnas med i rekryteringen oavsett vilka andra kompletterande metoder man använder sig av. Och det är inte bara kandidaten som ställs på prov vid intervjuer. Vill man få ett bra resultat kommer man också behöva tänka noga på vilka frågor man ställer och hur svaren blir användbar information för att kunna välja rätt kandidat.