Företagande på Söder

Företagande, Tips

Anställningsformer

Är det dags att utöka manskapet i företaget kan det vara bra att veta vilka olika typer av anställningsformer det finns. Vem du anställer och hur du anställer, kan vara grunden för en effektiv verksamhet.

sh_interview_law_employer

Innan du börjar att rekrytera, kan det vara klokt att fundera över en del saker, som ska ligga till grund för anställningsavtalet. Behöver du en heltidsanställd eller en deltid? Är det en plats som måste fyllas ut när någon är borta en period, söker du vissa kompetenser och kanske det skulle vara klokt att ta chansen att rekrytera någon som varit arbetslös en längre tid.

Ett vikariat är en tidsbestämd anställning som kan löpa över exempelvis en föräldraledighet eller semester. Anställningen kan inte sägas upp av varken arbetstagaren eller arbetsgivaren i förtid och går över till en tillsvidareanställning automatiskt efter att arbetstagaren varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under en 3 års period.

Att börja en anställning med en provperiod kan vara klokt. Då får både du som arbetsgivare och den som är arbetssökande en möjlighet att känna sig för. Provanställningen kan vara max 6 månader och går över automatiskt till en tillsvidareanställning vid den tidpunkten om inte någon av parterna meddelar att anställningen upphör vid prövotidens slut.