Företagande på Söder

Företagande

Utbilda personalen och ledningen

Ett företag får aldrig gå i stiltje, det gäller att alltid hålla sig på framkant och vara alert för att stå upp mot konkurrensen och hela tiden hitta nya sätt både att behålla sina befintliga kunder och hitta nya. 

Handshaking

När man leder ett företag så gäller det att hela tiden jobba mot kvalitét både vad gäller leveranser och försäljningar men också i kundrelationer och i processen med att skapa nya kontakter. Annars är det lätt att företaget hamnar i skymundan och blir utkonkurrerat av uppstickare i branchen. Ett bra sätt att förebygga detta är att se till att utbilda sin personal och ledningsgruppen för att hela tiden hålla ångan uppe.

Om vi som exempel tar att lämna anbud till offentliga upphandlingar så finns det många aspekter att analysera och betrakta. Vad gör andra företag som inte vi gör och hur ska ett arbetsflöde som är framgångsrikt se ut? Vilken kunskap behöver vi ha både i ledning och personalstyrka för att bli ett vinnande anbudsteam och hur arbetar vi framgångsrikt med dessa anbud?

Se till att du vet allt du behöver om LOU (lagen om offentlig upphandling) och hur du kan använda även dåliga förutsättningar till din fördel. Saknas kunskaper i företaget ta in en specialist på detta och utbilda dem. Se till att du som försäljare har övertag när det gäller all information så blir företaget också framgångsrikt i upphandlingarna.